KABLAR      STATIONER      JÄRNVAG      INDUSTRI      FÖRETAGET      KONTAKT      BILDER

KABLAR


MONTAGE & UTBILDNING

Vårt främsta fokus ligger inom högspänningskablar där hela världen är vårt arbetsområde, för såväl landkablar som sjökablar.

High Voltage Services AB erbjuder montage av skarvar & ändavslut upp tom 400 kV, vi är certifierade och erfarna på många olika fabrikat, såväl europeiska som asiatiska.

Tillsammans med tillverkare av tillbehör kan vi också hålla utbildning, supervision och certifiering av er personal på site.

Vi erbjuder också projektledning & montageledning av hela kabelprojekt samt behovsanpassad handledning och assistans.

Vi levererar alltid högsta möjliga kvalitè, ett led i det är vårt ständiga arbete med uppdaterade utbildningar på aktuella produkter.

REPARATIONER & AKUTA INSATSER

Vi vet vikten av hög tillgänglighet på ert kabelsystem och snabba tillförlitliga reparationer om haveriet är ett faktum. En av våra främsta expertiser ligger just i att leda, organisera och utföra reparationer efter haverier & kabelfel.

Vi har lång erfarenhet av reparationer efter bränder i tunnlar och andra svårtillgängliga miljöer. Vi har ett brett nätverk av partners för att få fram reservdelar där vi med kvalificerad personal sen snabbast möjliga kan inleda och utföra reparation av ert kabelsystem, globalt, året runt, dygnet runt.

Naturligtvis utan att tumma på kvalitè, arbetsmiljö & säkerhet.

Tillsammans med partners erbjuder vi också felsökning, urskiljning, utsättning samt provning av kablar & kabelsystem.

Kontakta oss för mer information.