KABLAR      STATIONER      JÄRNVAG      INDUSTRI      FÖRETAGET      KONTAKT      BILDER

JÄRNVÄG


BANAN

Vi utför arbeten inom all form av spårtrafik, järnväg, tunnelbana och spårväg. Ute på banan utför vi kabelarbeten såsom skarvning och avslut för kontaktledning & återledning, strömskenor och frånskiljare oavsett spänningsnivå. Vi kan också hjälpa till med montage av frånskiljare, manöverdon, solatorer samt anslutning till kontaktledning.

KRAFTFÖRSÖRJNING

Vi har många års erfarenhet från montage av omriktarstationer, likriktarstationer och annan kraftförsörjning för järnväg, spårvagn och tunnelbana.

Vi utför allt från uppställning och montage av ställverk till kabelarbeten, uppställning av filtergårdar samt andra tillhörande arbeten.

Kontakta oss för mer information.