CABLES      STATIONS      RAILWAY      INDUSTRY      ABOUT      CONTACT      PICTURES

INDUSTRI


INDUSTRI & PRODUKTION

Vi har lång erfarenhet av kraftarbeten inom industri, kraft & värmeproduktionsanläggningar där vi exempelvis utför ställverksmontage & kabelarbeten på alla spänningsnivåer. Vi utför också platsanpassningar med skenor samt amdra mindre ombyggnader.

Vi har erfoderliga utbildningar inom bla SSG.

Kontakta oss för mer information.