KABLAR      STATIONER      JÄRNVAG      INDUSTRI      FÖRETAGET      KONTAKT      BILDER

OM FÖRETAGET


HIGH VOLTAGE SERVICES AB

High Voltage Services AB startades 2018 med målsättningen att leverera kvalificerade arbeten inom elkraftssegmentet.

High Voltage Services AB finns registrerat hos Elsäkerhetsverket och har full auktorisation för samtliga typer av hög & lågspänningsarbeten. Utöver detta har vi alla erfoderliga säkerhetsutbildningar såsom BAS-U/BAS-P, Heta Arbeten, Arbete på Väg, ESA mfl.

High Voltage Services AB arbetar globalt över hela världen, vi verkar åt elnätsföretag, industrier, järnvägsentreprenörer osv utan några geografiska begränsningar.